MEDİKAL İZOLASYON TRANSFORMATÖR

MEDİKAL İZOLASYON TRANSFORMATÖR

Hastahaneler, sağlık merkezleri, göz hastahaneleri vb. tıbbi mahallerin elektrik tesisatları TS HD 60364-7-710 normuna uygun olmak zorundadır.

Bu uluslararası norm ile sağlığımızı tehdit edebilecek her türlü elektriksel problem kontrol ve güven altına alınmıştır. Bu uluslararası standartta prematüre bebek odaları, ameliyathaneler, yoğun bakım odaları, kalp ile ilgili işlemlerin yapıldığı ve enerji kesintisinin kritik olduğu her türlü oda grup-2 odası olarak isimlendirilmiştir. Bu odalar için ayrı elektriksel güvenlik elemanları kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.

Bir fazlı olarak üretilen emniyet izolasyon transformatörleri insan sağlığı ile sistem ve cihazlara, yüksek güvenliğin, istenildiği yerlerde kullanılır. İzolasyon transformatörlerde sargılar arası ve sargı gövde arasına, yüksek izolasyon takviyesi ile imalatı yapılır.KULLANIM ALANLARI

  • Ameliyathaneler
  • Ameliyata hazırlık odaları
  • Yoğun bakım odaları
  • Alçı odalaları
  • Uyandırma odaları
  • Kalp katerizasyon odaları
  • Anjiyografik muayene odaları
  • Premature bebek odaları


TEKNİK ÖZELLİKLERİMEDİKAL İZOLASYON TRANSFORMATÖR SEÇİM TABLOSU


TRANSFORMATÖRLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 

BAĞLANTI KABLOSU KLEMENS KESİT ALANLARI